Tag Archives: Swala

Swala, mnyama aliyetawaliwa na wasiwasi

Ndugu yangu msomaji, dunia ya Muumba wetu Allah, mbora wa uumbaji, ina mapambo mengi. Ukiachilia mbali milima, bahari, mito, maziwa, majangwa; pia kuna wanyama wa aina nyingi. Wanyama hawa ni hisani kutoka kwa Muumba wa mbingu na ardhi kwa ajili yetu sisi wanadamu. Ninapozungumzia tabia za wanyama na viumbe wengine; nauona ukubwa na uwezo wa Muumbaji katika fikra zangu. Katika ...

Read More »

Swala inahitaji maandalizi -2

Kutokana na aya 29:45 katika Qur’an tuliyoitaja katika toleo lililopita na ambayo tutakuwa tukiirejearejea, tulijifunza kuwa,Swala ni nyenzo kubwa ya kumkinga mja na jamii kwa ujumla dhidi ya maovu na machafu. Pia, tuliona kwamba, kukingwa dhidi ya maovu, ndio haswa lengo la agizo la Muumba kwetu la kutekeleza ibada ya swala… Kazi kubwa inayomkabili kila Muislamu ni kujifunza falsafa iliyotumika ...

Read More »

Swala inahitaji maandalizi-1

Swala ni nguzo ya pili katika nguzo za kiislamu, na ni ibada kongwe iliyotekelezwa na Mitume wa zama zote pamoja na wafuasi wao. Swala pia ni kigezo kikuu cha ukweli wa Uislamu wa mtu. Kuitekeleza swala ni sababu ya kukingwa na adhabu ya moto huko Akhera, kupata radhi za Allah  na kuingizwa Peponi. Vile vile kuiacha Swala ndio sababu kuu ...

Read More »