Tag Archives: makkah

Mahujaji TIF 2018 Wako Tayari Kwa Safari

“labbayka Allaahumma Labbyka, Labbayka Laa Shariika Laka Labbayka, Innal-hamda Wal-ni’mata laka wal-mulk, Laa Shariika Laka” Nimekuitika Mola wangu nimekuitika, Nimekuitika huna Mshirika nimekuitika, Hakika Sifa zote njema na neema na ufalme ni vyako, huna mshirika. Hivyo ndivyo watakavyokuwa wakitamka mahujaji wote wakiwemo sita wanaokwenda chini ya mwavuli wa The Islamic Foundation (TIF) kwa ufadhili wa taasisi ya The Zayed Bin ...

Read More »

Mazingatio Kutoka Hijja

Ni wajibu wetu kutambua kuwa katika safari ambayo mwisho wake ni kukutana na Mwenyezi Mungu Aliyetukuka atulipe tuliyoyatanguliza kwake, Mwerevu ni yule anayetumia nguvu, afya na mali yake katika yatakayomnufaisha hapo baadae. Mjanja zaidi ni anayetumia fursa za nyakati bora kwani masiku yenye ubora humalizika haraka. Chonde chonde, tusibakie na umaskini wa ugumu wa nyoyo, kupoteza muda na kuchezea fursa ...

Read More »