Tag Archives: Maisha ya salmaan

Tujifunzayo katika maisha ya Salmaan bin Alfaarisy MAISHA YA MASWAHABA: 4

Tunapoipitia sira ya kila Swahaba katika Maswahaba wa Mtume, tunakuta maajabu na mazingatio makubwa yanayogusa maisha yetu kiimani, kifamilia, kiutamaduni na kijamii. Hata hivyo, safari ya Maswahaba ya kuitafuta neema ya Uislamu hutofautiana sana. kwa mfano, safari ya kuufikia Uislamu ya Maswahaba kama vile Abubakr, Uthman, Ali, Abdurahman bin Auf zilikuwa fupi sana, lakini safari ya Swahaba Salmaan [Allah amri- ...

Read More »