Tag Archives: kusilimu

Utulivu wakati wa Swala ulinifanya niingie katika Uislamu- Chacha

  Katika dini tukufu ya Uislamu kila ibada ina namna yake sahihi ya utekelezaji kutokana na mafundisho matukufu ya Mwenyezi Mungu na Mtume wetu Muhammad (rehema za Allah na amani zimshukie). Uislamu ni mfumo wa maisha hivyo Mwenyezi Mungu Aliyetukuka hajaacha kitu chochote bila kukielezea hukumu na namna ya utekelezaji wake. Moja ya mafundisho ya Uislamu ni kutekeleza nguzo tano ...

Read More »

Maisha Ya Hind Bint Utba

Kabla ya kusilimu Leo tunaendelea kuhadithia na kisa cha Swahaba Hind na mumewe Abuu Sufian bin Harb tulichokianza toleo lililopita ambapo tuliona kuwa kabla ya kusilimu, kwa muda usiopungua miaka 20, alitumia mali, vipawa na muda wake kuendesha uadui dhidi ya Uislamu. Tuliona pia miongoni mwa waliouawa katika Vita vya Badr ambavyo Waislamu licha ya uchache na uhaba wa silaha, ...

Read More »