Latest

Tag Archives: hijja

Hijja Itufunze Kumcha Allah Kikamilifu

Ibada ya Hijja ilimalizika rasmi katika mji Mtakatifu wa Makka na kisha mahujaji wakaelekea mjini Madina kwa ajili ya kuzuru maeneo mbalimbali ya kihistoria ukiwemo msikiti wa Mtume [Masjid Nnabawiy]. Naam! hii ni safari muhimu inayopaswa kuendewa na kila muislamu mwenye wasaa, kwani Mtume [rehema za Allah na amani zimshukie] amesema: “Isifungwe safari ndefu [kwa ajili ya ibada] isipokuwa kwenda katika ...

Read More »

Mazingatio Kutoka Hijja

Ni wajibu wetu kutambua kuwa katika safari ambayo mwisho wake ni kukutana na Mwenyezi Mungu Aliyetukuka atulipe tuliyoyatanguliza kwake, Mwerevu ni yule anayetumia nguvu, afya na mali yake katika yatakayomnufaisha hapo baadae. Mjanja zaidi ni anayetumia fursa za nyakati bora kwani masiku yenye ubora humalizika haraka. Chonde chonde, tusibakie na umaskini wa ugumu wa nyoyo, kupoteza muda na kuchezea fursa ...

Read More »