Tag Archives: bahari iliyokufa

DEAD SEA: Bahari isiyo na viumbe hai, kila kitu kinaelea!

Kila kilichomo mbinguni ni ushahidi wa uwepo wa Mwenyezi  Mungu, Muweza na Mmoja  aliye Mpweke. Yeye, Mwenyezi  Mungu ni Mwenye nguvu na uwezo  usioshindwa. Yeye ni Mwenye hekima kwa utaratibu wake alioupanga  ambao hatokei kuupinga mtu ila aliye jahili au mwenye kiburi. Mwenyezi Mungu ameumba mbingu bila ya nguzo mnazoziona na ameweka katika ardhi milima ili ardhi isiwayumbishe. Pia, Mwenyezi Mungu ametawanya humo kila ...

Read More »