Tujikumbushe

Kumaliza mitihani si mwisho wa kusaka elimu

Hivi sasa wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na elimu ya juu hapa nchini wamekamilisha taratibu za udahili na tayari wameanza masomo yao ya vyuo vikuu. Sisi Imaan media tunawapa kongole nyote mliopata nafasi hiyo muhimu, na ambayo tunaamini itarahisisha safari yenu ya kutafuta elimu. Tunapongeza kuchaguliwa kwenu tukitambua kuwa, elimu si mateso, bali ni sehemu ya mchakato wa kutengeneza hatima njema ya ...

Read More »

Faida za vikao vya kumtaja Allah- 1

Mwanadamu ni mwanajamii na kwa tabia yake ya kimaumbile kamwe hawezi kuishi maisha ya kujitenga; na akifanya hivyo atapata matatizo. Uthibitisho wa hili ni hali ya mabedui (Waarabu wa mashambani) katika zama za Mtume (rehema za Allah na amani zimshukie) ambao walikuwa wakiishi maisha ya kujitenga na watu, jambo ambalo lilimkera Mtume na Maswahaba zake (Allah awaridhie). Pamoja na kupenda ...

Read More »

Kuelimisha vijana kuipenda nchi na thamani ya uzalendo

Mwanadamu huzaliwa huku akiwa mzalendo na mpenda nchi yake. Kwenye hili la uzalendo, watu wa jinsia zote hushiriki, hata wale wenye mitazamo tofauti. Ulipokuja Uislamu ambayo ni dini ya kimaumbile, haikusimama upande wa uelewa huu tu, bali dini hii pia ilimsisitizia Muislamu na umuhimu wa kuipenda nchi yake. Muislamu anatakiwa kuhakikisha ana uakisi upendo huu wa nchi kwenye nyendo zake ...

Read More »

Tujikinge na maafa ya ulimi

Kusengenya [kuteta] Kusengenya ni moja kati ya maafa makubwa ya ulimi. Mtume [rehema za Allah na amani zimshukie] aliwauliza Maswahaba wake: “Je mnajua kusengenya ni nini?” Wakasema: “Allah na Mjumbe wake wanajua zaidi.” Akasema: “Kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo lenye kumchukiza.” Pakasemwa: “Unaonaje kama atakuwa nalo huyo ndugu yangu hilo ninalolisema?” Akasema: “Ikiwa lipo kwake, utakuwa umemsengenya; na ...

Read More »

Wala msife ila mmekuwa Waislamu (Qur’an, 2:103)

Katika tamko hilo, amri ya kumcha Mwenyezi Mungu na kufa Muislamu inaelekezwa kwa Waumini, hivyo kuonyesha jinsi Uislamu unavyoweka umuhimu mkubwa, si tu katika maisha mazuri, bali pia kifo kizuri. Katika mazingira hayo, Waumini wanaonywa dhidi ya kubweteka, hali inayoweza kuwapeleka kwenye mwisho mbaya. Watu wengi wanajaribu kukwepa kuzungumzia kifo, licha ya ukweli kwamba kifo ni moja miongoni mwa vitu ...

Read More »

Swala inahitaji maandalizi-4

Swala ya jamaa na umuhimu wake Moja ya malengo makuu ya kujengwa na kuwepo misikiti katika maeneo wanayoishi Waislamu ni kuwakusanya ili waswali pamoja, yaani swala ya jamaa. Swala ya jamaa maana yake ni watu kujumuika na kuswali pamoja nyuma ya imamu (kiongozi) mmoja wa ibada ndio maana Mtume akasisitiza kwamba, watu watatu au wawili tu wakiishi sehemu lazima waswali ...

Read More »

Swala inahitaji maandalizi -2

Kutokana na aya 29:45 katika Qur’an tuliyoitaja katika toleo lililopita na ambayo tutakuwa tukiirejearejea, tulijifunza kuwa,Swala ni nyenzo kubwa ya kumkinga mja na jamii kwa ujumla dhidi ya maovu na machafu. Pia, tuliona kwamba, kukingwa dhidi ya maovu, ndio haswa lengo la agizo la Muumba kwetu la kutekeleza ibada ya swala… Kazi kubwa inayomkabili kila Muislamu ni kujifunza falsafa iliyotumika ...

Read More »

Swala inahitaji maandalizi-3

Kabla ya kuelekea msikitini, inapendeza zaidi ukichukua udhu nyumbani. Msingi wa hili ni Qur’an. Allah Aliyetukuka anasema: “Enyi watu, chukueni mapambo yenu wakati wa kila swala, na kuleni (vizuri) na kunyweni (vizuri) lakini msipite kiasi, hakika yeye (Mwenyezi Mungu hawapendi wapitao kiasi.” (Qur’an, 7: 32) Aya hii, licha ya kututaka tutumie neema na riziki, ikiwa ni pamoja na vyakula na ...

Read More »

Mipaka ya kuchukiana baina ya Waislamu

Kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah [Al-walaa wal-baraa] Mpenzi msomaji, mlango wa kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah (Al-walaa Wal-baraa) haujaishia kwa Waislamu na makafiri tu bali uko baina ya Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Ikiwa Muislamu ndani yake ana imani na maasia, basi atapendwa kutokana na imani yake na kuchukiwa kutokana na maasia yake. Hii iko hata katika ...

Read More »

FALSAFA YA SADAKA

Ulichotoa Kimebakia,ulichotumia kimemalizika Aisha (Allah amridhie) amesimulia kwamba walichinja mbuzi. Mtume (rehema za Allah na amani zimshukie) Akasema: “Kuna kilichobaki?” Akasema: “Hakuna kilichobakia isipokuwa bega lake.” Akasema (Mtume): “Mbuzi wote amebaki isipokuwa bega lake” (Tirmidhy, na al-Baaniy Amesema ni sahihi). Katika tukio hili tunajifunza umuhimu wa kujitolea na thamani ya kile alichokitoa mtu. Kwa kawaida, nafsi huona kama inapungukiwa pale ...

Read More »