Imaan Media

Kuwa Mkarimu Ndani ya Ramadhani

Mtume (rehema na amani ya Allah zimshukie) amesema katika Hadithul quds kwamba Allah amesema: “Enyi waja wangu, kama wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu, katika watu na majini, wangesimama katika uwanja mmoja wakaniomba; nikiwapa kila mmoja kile alichokiomba, kisingepun- gua chochote katika yale niliyokuwa nayo isipokuwa ni kama unavyopun- guza uzi uchovywao katika bahari,” (Muslim). Pia Mtume (rehema na ...

Read More »

Mwinyi Ahimiza Maimamu Wawe Waliohifadhi Qur’an

Rais mstaafu wa awamu ya pili wa Jamhuri ya Muugano wa Tan- zania, Ali Hassan Mwinyi ame- shauri kuwa maimamu katika misikiti nchini wawe ni watu walio- hifadhi Kitabu cha Mwenyezi Mun- gu, Qur’an Tukufu. Mzee Mwinyi alitoa ushauri huo wakati wa mashindano ya usomaji Qur’an yaliyoandaliwa na Taasisi ya al-Manahil Irfani Islamic Centre na kufanyika kwenye uwanja wa PTA ...

Read More »

“Enyi Mlioamini! Mmelazimishwa kufunga (Swaumu) . . .”

Assalam Alaykum wap- endwa wasomaji wa safu hii adhimu ya Akisi ya Aya. Kwanza niwa- take radhi kwa kushindwa kuwaletea safu hii wiki iliyopita kutokana na sababu zi- lizokuwa nje ya uwezo wangu. Lakini leo Insh’Allah tuakisi pamoja Aya hizo za Mwenyezi Mungu tuli- zozitaja kutoka Surat Baqara ambazo zinase- ma: “ Enyi Mlioamini! Mmelaz- imishwa kufunga (Swaumu) kama walivyolazimishwa ...

Read More »

Mlo wa tende Unavyosaidia Kuandaa Futari Kamili

Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad (amani na rehema ya Allah zimshukie), mfungaji anatakiwa afungue kwa tende, maji au maziwa, halafu aswali Magharibi na baada ya hapo aendelee kula (futari kamili). Tukizingatia aina ya virutubisho (nutrients) vinavyopatikana katika mlo wa tende, tutaweza kuandaa mlo bora kabisa ambao tutaula baada ya mtu kukata swaumu kwa tende. Pia, kuzifahamu tende kutatusaidia ...

Read More »

“Bila Ya Shaka Dini Mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu..”

Mbele ya Mwenyezi Mungu, kuna mfumo mmoja tu wa maisha, ambao unalingana na uhalisia wa maumbile ya binadamu na maadili yake. Sehemu ya mfumo huo ni binadamu kumkiri Mwenyezi Mungu kama Mola wake na kwamba Yeye tu ndiye anayestahili kuabudiwa. Katika mfumo huu, binadamu anajisalimisha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu kwa kumtii na kumtumikia. Kwa kufanya hivyo, binadamu anapaswa kufuata kikamilifu ...

Read More »

Maadhimisho ya Wiki ya Maji

Je unajua mwili ukikosa maji huzeeka haraka? KARIBU kila mwaka, Tanzania huungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha Wiki ya Maji kwa kufanya sherehe na maonesho katika maeneo mbalimbali nchini. Wiki ya Maji huanza tarehe 16 hadi 22, Machi, kila mwaka. Hata hivyo, wiki iliyopita baadhi ya vyombo vya habari vilimnukuu Waziri wa Maji na Umwagiliaji, Gerson Lwenge, akisema kuwa maadhimisho ...

Read More »

Je! Wanadhani Watu Wataachwa Kwa Kuwa Wanasema, ‘Tumeamini’; nao wasijaribiwe?”

Wakati Aya hiyo iliposhuka, hali ya mambo mjini Makka ilikuwa mtihani mkubwa. Kila aliyeukubali Uislamu basi alikuwa shabaha ya unyanyasaji, ukandamizaji na udhalilishaji. Kama alikuwa mtumwa au masikini, basi alipigwa na kupewa mateso yasiyovumilika. Kama alikuwa muuza duka au fundi, basi angepewa mateso ya kiuchumi ili afe njaa. Kama angekuwa mwanafamilia wa ukoo mashuhuri, basi watu wake wangempa mateso na ...

Read More »

Mambo Yanayochangia Mtu Kukosa Usingizi

Usingizi ni neema Usingizi ni neema na rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu apetupa wanadamu. Mtu asiyepata muda wa kutosha wa kulala anafungua milango ya kupata maradhi mbalimbali. Katika mafundisho ya Qur’an, usingizi ni alama ya kuonyesha uwepo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur’an Tukufu: “Na katika Ishara zake ni kulala kwenu usiku na mchana, na kutafuta kwenu fadhila zake. ...

Read More »

Magonjwa Yanayosababishwa Na Ukosefu Wa Chakula Kwa Watoto

Kuachishwa ziwa Wakati mtoto anapoachishwa ziwa huwa ni muda wa majaribu makubwa kwa mtoto. Pia, mama mwenyewe (na baba) hufanya uamuzi wa kumwachisha mwanawe ziwa (kunyonya). Watoto wengine huachishwa ziwa baada ya mama kupata mimba. Ama mtoto akiwa na umri wa miezi sita au chini ya hapo. Hii ni tabia mbaya na ni hatari kwa maisha ya mtoto. Mtoto aliyezaliwa ...

Read More »

Mzee Mwinyi Aasa Wasomi Waliopikwa Al-Azhar Sharif

NA MWANDISHI WETU Rais mstaafu wa Awamu ya Pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ali Hassan Mwinyi amewataka Waislamu nchini kudumisha umoja miongoni mwao na kuepukana na mitafaruku isio na tija. Akizungumza na Waislamu katika sherehe zilizoandaliwa na Umoja wa Wahitimu wa Al-Azhar Sharif, tawi la Tanzania kwa kushirikiana na Kituo cha Kiislamu cha Kimisri cha Dar es Salaam ...

Read More »