Imaan Media

Mashindano ya Qur’an ya afrika yatia fora Dar

Katika kuonesha mapenzi yao na Kitabu Kitukufu cha Allah, Qu’ani, maelfu ya watu walihudhuria Ju- mapilihiikwenyemashindanoya Kimataifayauso- maji Qur’ani kwa ghaibu yaliofanyika uwanja wa Taifa ji- jini Dar es Salaam. Uwanja huo unaochukuwa watu takribani 60,000, ulifurika na hivyo watu wengi zaidi kulazimika kubaki nje. Hali hiyo ilimlazimu Mratibu wa Mashindano hayo, Sheikh Nurdeen Kishki kuomba radhi na kutoa ombi ...

Read More »

VPN yaja na mkakati kuendeleza vipaji vya watoto wa kiislamu

Ili kufanikisha malengo ya wato- to wenye vipaji, wazazi nchini wamehimizwa kuwalea vijana wao katika nidhamu ya kumtam- bua Allah kwani kufanya hivyo ndiyo njia ya kukuza na kuhuisha vipaji vyao. Dkt. Hassan Mshinda, Mkuru- genzi Mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia amebaini- sha hayo wakati wa hafla ya futari na kuwachangia wanafunzi wenye vipaji iliyoandaliwa na ...

Read More »

Kwanini tunahimizwa kula daku?

Kula daku ni jambo lililokoko- tezwa sana na Uislamu kama tunakavyo ona katika Aya na Hadithi za Mtume Muhammad (rehema na amani za Mwenyezi Mungu zimfikie) katika makala hii. Qur’an na daku “ . . . Na kuleni na kunyweni mpaka ubainike kwenu weupe wa alfajir katika weusi wa usiku. . . ” (Qur’an,2:187). Ayahiiinatuhimi- za kula na kunywa mpaka ...

Read More »

Tabia Zetu Ziakisi Ujumbe wa Qur’an!

Tupo katika Mwezi Mtukufu wa Ramadhani. Nimweziuliochaguli- wa na Allah ‘Azza wa Jalla’ kama mwezi wa kufunga. Mwenyezi Mungu ameupendelea mwezi huu kuliko miezi mingine yote kwa kuu- fanya kuwa mwezi wa rehema na toba kwa waumini wote. Hakika Ramadhani ndiyo mwezi mkuu ku- liko yote! Mwezi ambao Allah ‘Azza wa Jalla’ alianza kushusha ujumbe wake wa mwisho kwa wanadamu ...

Read More »